SVAR: I det centrala kollektivavtal som gäller för dig finns inga regler om längden på tidsperioden eller hur många på varandra följande tidsperioder arbetsgivaren kan begära att du ska lämna förstadagsintyg. Men för mig låter det som om din arbetsgivare missbrukar frånvaron av reglering. Normalt sett brukar arbetsgivare använda sig av rätten att kräva förstadagsintyg när de tror att det kan hjälpa arbetstagare under rehabilitering eller om man misstänker fusk. Att tillämpa denna rätt så pass generellt som du beskriver, det vill säga för alla med fem frånvarotillfällen, är inte okej som jag ser det. Du bör omgående kontakta ditt lokala Kommunal, som kan diskutera frågan med arbetsgivaren.

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström