SVAR: Ja, visst gäller föreskriften om Basal hygien i vård och omsorg sedan 1 januari 2016. Arbetsgivaren är enligt denna skyldig se till att arbetstagarna använder arbetskläder, oavsett anställningsform.

Självklart måste det finnas ombyte och arbetsgivaren ansvarar för hela processen för hantering av tvätt, ren som smutsig, transport och förvaring och att detta görs så att arbetskläderna inte riskerar att sprida smitta.

Omklädningsrum måste finnas, vara anpassat efter antalet arbetstagare och så att män och kvinnor kan byta om åtskilda från varandra. Det ska finnas dusch nära omklädningsrummet och den ska kunna vara åtskild mellan män och kvinnor. Det ska finnas plats för förvaring av privata kläder och arbetskläder. Privata kläder ska alltså vara åtskilda från arbetskläder och skyddskläder. Om inte detta fungerar och arbetsgivaren inte agerar för att komma till rätta med problemen behöver ni koppla in ert skyddsombud.

Kommunal har nu ett ärende som ligger i Högsta förvaltningsdomstolen, just om att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder. Vi har fått rätt i detta, men Malmö stad överklagade och fick prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Kommunals uppfattning är att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder enligt Socialstyrelsens föreskrift. Tänker inte arbetsgivaren göra det är det bra om man tar direkt kontakt med Kommunal lokalt.

Ann Georgsson,
ombudsman på Kommunal