SVAR: Nej, det står inget i arbetstidslagen om att 60-plussare skulle ha rätt att slippa jobba natt. Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. En anställd kan ha medicinska skäl för att inte behöva utföra nattarbete, men i det fallet kan problem uppstå om det bara finns nattarbete hos arbetsgivaren. 

Jag uppfattar dock din fråga som att det även finns dagtjänster hos er. Om så är fallet tycker jag ni ska ta kontakt med ert lokala fack och få till ett möte med arbetsgivaren. Kanske går det att schemalägga på ett annat sätt om nattarbete innebär problem för äldre personal.

Lars-Sture Johansson,
ombudsman på Kommunal