SVAR: Jag förstår det som att du börjar arbeta 23.00 dag ett och ibland slutar strax innan 15.00 dag två.  Enligt arbetstidslagen ska alla arbetstagare ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje period om 24 timmar och all tid som inte räknas som arbetstid ska ses som ledighet.  Jourtid på arbetsplatsen utgör arbetstid.

24-timmarsperioden kan omfatta vilken period som helst under kalenderdygnet, det vill säga antingen 00.00–24.00 eller någon annan period om 24 timmar.  Ingen regel  anger hur de sammanhängande 11 timmarna ska läggas ut under varje period. Tar man bara hänsyn till regeln om dygnsvila är det alltså möjligt att lägga ut de 11 timmarna i början av en 24-timmarsperiod för att nästa 24-timmarsperiod lägga ut dem i slutet av perioden. Om perioden i ditt fall räknas 12.00-12.00 och du haft minst elva timmars sammanhängande ledighet innan du börjar arbeta 23.00 dag ett kan du arbeta till 01.00 dag tre för att därefter få 11 timmars dygnsvila fram till 12.00.

Enligt arbetstidslagen ska också tiden mellan midnatt och klockan 05.00 ingå i dygnsvilan, alltså ett natt­arbetsförbud. Men undantag gäller med hänsyn till arbetets art med mera. Din arbetsgivares verksamhet är troligen undantagen från nattarbetsförbudet. 

Nattarbetandes arbetstid under varje period om 24 timmar ska heller inte överstiga åtta timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Genom centrala kollektivavtal kan man dock avvika från reglerna för dygnsvila och nattarbete och Arbetsmiljöverket kan ge dispens. Ditt lokala fack vet om det finns kollektivavtal med regler om arbetstidens förläggning och nattarbete. Du bör också ta upp frågan med ditt skyddsombud, då du upplever de långa passen som ett arbetsmiljöproblem.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd, expert på lagar, avtal och rättshjälp