SVAR: Du har råkat ut för en olycka i arbetet och är sedan dess sjukskriven. Det är rätt att du ska anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och det gör du genom att fylla i en blankett, som du hittar på Försäkringskassans hemsida. Vid olycksfall bör du också anmäla skadan till AFA Försäkring, som direkt kan ersätta inkomstförlust.

För att Försäkringskassan ska betala ut arbetsskadeersättning krävs att du utöver skadeanmälan också lämnar en separat skriftlig ansökan om ersättning. Observera att Försäkringskassan prövar om det är en arbetsskada (det vill säga rent samband mellan arbete och sjukdomsbesvär) bara om villkoren för  inkomstförlust och varaktighet är uppfyllda. Du har till exempel varit sjukskriven och förlorat lön eller du har behövt ta ett arbete med lägre lön till följd av arbetsskadan. Varaktigheten kan vara uppfylld om du exempelvis bytt arbete eller beviljats sjukersättning.  Är du sjukskriven med sjukpenning, se till att få en framåtblickande prognos om nedsättning av arbetsförmågan på minst ett år. Annars anses inte prognosen tillräcklig.

När dessa krav är uppfyllda utreder Försäkringskassan ärendet och prövar sambandet, i ditt fall om ”övervägande skäl” talar för att olycksfallet orsakat din sjukskrivning. Du måste bifoga information om olycksfallet, en tydlig beskrivning i den medicinska dokumentationen vad skadan består av och hur sjukdomsförloppet sett ut. Bevisbördan ligger på den som ansöker.

Som medlem i facket kan du få kostnadsfri juridisk hjälp med din arbetsskada, om  förbundet bedömer att det finns en rimlig möjlighet att vinna framgång i ärendet. Förbundet betalar då kostnaderna i samband med processen. Vänd dig till ditt lokala fack om du fått ett negativt beslut eller förslag till beslut.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd