SVAR: Det ser olika ut i olika kollektivavtal när det gäller ledighet med lön vid nära anhörigs bortgång. Jag föreslår att du kontaktar din lokala fackliga företrädare för att se vad som gäller i ditt kollektivavtal.

Annica Nordström Sjödin,
ombudsman på Kommunal