SVAR: I vårt avtal AB-Hök som gäller för dem som arbetar i kommun eller landsting har vi en jourbilaga J som reglerar att halva jourtiden ska räknas in i ordinarie arbetstid och halva tiden ersättas med jourersättning. Om du måste gå upp och arbeta under jourtid utgår ingen mer ersättning.

I våra avtal på den privata vårdsidan har vi inte denna bilaga J. Jouren ligger då utanför den ordinarie arbetstiden och ersätts med en jourersättning, men om du måste gå upp och arbeta under jourpasset får du fullt betalt.

Margaretha Johansson,
ombudsman på Kommunal