SVAR: Det finns inget i arbetstidslagen som reglerar hur kort ett arbetspass får vara, men det kan däremot ha reglerats i kollektivavtal.

Att arbeta 22 minuter plus 18 minuter på en ledig dag verkar dock inte rimligt.

Det är arbetsgivarens ansvar utifrån arbetsmiljölagen att organisera arbetet så att sådana situationer inte uppstår. Kontakta ditt lokala Kommunal för att kontrollera detta!

Lena Byström,
ombudsman på Kommunal