SVAR: 40 timmars vecka eller 38.25 är egentligen samma heltidsmått. Den som arbetar 40 timmar per vecka är ledig på helgdagar som infaller de dagar som skulle arbetats, vilket gör att arbetstiden sänks till cirka 38.25. Du skriver att du kommer att arbeta 40 timmar per vecka under sommaren. Enbart 6 juni är reglerad som helgdag i avtal och ger en ledig dag under somm­aren. I det centrala kollektivavtalet finns dock inga regler för  ersättning vid ändrat schema, så som du beskriver.

Maria Hansson, 
ombudsman på Kommunal