SVAR: På senaste kongressen beslutade man om det avgiftssystem som används i   dag. I det systemet använder man sig av en årlig grundavgift, men vid undantagsfall kan man frångå denna avgift.

Det finns två undantagsfall. Det ena är att man gör en permanent förändring. Man blir arbetslös eller får en helt ny tillsvidaretjänst och får då ändra sin grundavgiftsklass antingen uppåt eller nedåt beroende på den nya inkomsten. Det andra är när man är studerande, sjukskriven eller föräldraledig på 100 procent. Då sänker man avgiften tillfälligt under den period man är hemma, dock minst 30 dagar. 

Catarina Forsgren,
ombudsman på Kommunal