SVAR: Av mitt tidigare svar (KA 8/16) framgick inte att det är olika beräkningar på semesterkvot (1) och tjänstledighetskvot, som i ditt fall är 1.4.  Svaret blev därför otydligt.

Kvoten 1.4 gäller löneavdrag vid ledighet under del av kalendermånad, typ vabb.  Antalet kalenderdagar per vecka  divideras då med antalet arbetsdagar per vecka och resultatet blir en kvot. Exempel: sju arbetsdagar per vecka delas med fem arbetsdagar per vecka, vilket gör en kvot  om 1.4. Hade du arbetat fyra dagar i veckan blir kvoten en annan, eftersom du då har annan förläggning av arbetstiden än genomsnittet på fem dagar i veckan.

Beräkningen görs eftersom du inte får ett löneavdrag för ”lediga” dagar under den aktuella perioden. På tjänstlediga blir det alltså kvot även om man arbetar fem dagar i veckan, eftersom månadslön­en beräknas på antal kalenderdagar och inte på antal arbetsdagar. Tyvärr stämmer inte denna beräkning överens med Försäkringskassans sätt att beräkna ersättning för vård av barn. Effekten blir då som du beskriver den.

Elisabeth Haug,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström