Arbetsgivarorganisationen Sveriges Bussföretag presenterade under Almedalsveckan en rapport om den akuta förarbristen.

I dag finns det omkring 24 000 anställda bussförare. Av dessa är 22 procent över 60 år. Under de närmaste tre åren förväntas omkring 2 400 förare att gå i pension.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal lyfter bussförare i film

 

År 2016 planerar bussföretagen att rekrytera nära 1 900 nya förare. Under 2017 och 2018 bedömer företagen att ytterligare 2 300 förare behöver rekryteras.

Problemet är att bussföretagen inte får tag i tillräckligt många nya förare.

Den största andelen kommer i dag via arbetsförmedlingen som kan hjälpa arbetssökande att få utbildning och körkort som bussförare.

Men enligt rapporten om bussbranschens rekryteringsbehov så håller inte utbildningen tillräckligt hög klass.

Av de bussföretag som ingår i undersökningen svarar hälften att svårigheten att rekrytera beror på bristande kompetens hos de som söker och att det råder brist på kvalificerad personal.

Det är också svårt att locka ungdomar att söka till bussföraryrket. I dag är det endast omkring 20 gymnasieelever i hela landet som utbildar sig till bussförare.

Sveriges Bussföretag hoppas att kunna sprida en mer positiv bild av jobbet att sitta bakom ratten i en buss. De hoppas att Arbetsförmedlingen och gymnasieskolan ska försöka locka nya grupper till yrket.

– Det vi minst av allt vill ha är förare med teknisk utbildning som lyfter på motorhuven. Det vore bättre att bussföraryrket ingick i utbildningslinjen för turism, säger Cecilia Jernheim, HR-direktör vid Keolis.

Hon vill också gärna att personer som i dag arbetar inom vård och omsorg byter bransch och blir bussförare.

– De är vana vid att ge service och med oregelbundna arbetstider, säger hon.

Ulrika Egervall tror inte att arbetsvillkoren gör bussföraryrket mindre attraktivt.

– Min bild är att många förare trivs med jobbet och tycker att villkoren är bra, inte minst vad gäller lönerna.

I augusti inleds avtalsrörelsen mellan Sveriges Bussföretag och Kommunal. Arbetstider och pauser kan då bli en het fråga. Bussförarna i Stockholm planerar i september aktioner för att försvara sin rätt till kisspaus efter maximalt 2,5 timmars körning.

– Det förvånar mig. Kommunal har ju lokalt varit med och slutit avtal om pauserna, så det borde inte vara någon stor fråga, säger Ulrika Egervall.

Men det finns en tvist mellan Sveriges Bussföretag och Kommunal om vad som ska räknas in i begreppet ”körning”, innan paus måste införas.

Arbetsgivarna vill i princip att endast tiden då föraren sitter i bussen med händerna på ratten ska räknas in, medan Kommunal vill att all tjänstgöringstid ska räknas.

Tvisten kommer att avgöra i arbetsdomstolen.

Ulrika Egervall tror inte att denna tvist, eller att Bussarbetsgivarna i avtalsrörelsen vill införa mer flexibla pausregler, avskräcker någon från att söka sig till föraryrket.

– Nej, jag tror som sagt att de flesta förare trivs med jobbet, säger hon.