SVAR: Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivare skyldighet att underlätta för både manliga och kvinnliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.  Här blir frågan om arbetsgiv­aren verkligen gjort allt för att underlätta din situation. Vad visade omplaceringsutredningen? Varför har kommunen ingen barnomsorg under helger? Kommunen ska enligt skollagen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs, med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Du bör omgående kontakta kommunen och ditt lokala Kommunal för att få hjälp i din situation.

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal