SVAR: Det finns moment i TFA-försäkringen (trygghet vid arbetsskada) enligt vilka de kan lämna ersättning även efter fyllda 65 år.

Du ska absolut ta kontakt med AFA Försäkring för att få information om vilken ersättning du kan vara berättigad till även efter pensionen.

Inger Hjärtström,
ombudsman på Kommunal