SVAR: Rent generellt är det arbetsgivaren som bestämmer vem man vill anställa vid en nyrekrytering. Detta förutsatt att arbetsgivaren inte har några personer på kö med så kallad företrädesrätt. Det vill säga arbetstagare som varit anställda (och då oftast på korta anställningar) i mer än ett år och därmed ska erbjudas lediga tjänster. Alternativt att arbetsgivaren bryter mot diskrimineringslagen.  Frågan om rökning finns inte reglerad i diskrimineringslagen och mig veterligt har inte frågan om rökning vid en anställnings ingång prövats av domstol.

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström