Jan Björklunds tal handlade om vikten av att stärka EU i tider när den Europiska Unionen är i kris.

Han sa att ingen uppgift för EU är viktigare än att nu trygga jobb, tillväxt och konkurrenskraft.

– Den bästa tryggheten för löntagare och människor i Europa är inte ett socialt protokoll som ska ger mer makt åt Europas fackförbund, utan att vi skapar konkurrenskraftiga ekonomier med livskraftiga företag som ger trygga jobb, fortsatte han.

Kravet om ett socialt protokoll, som Jan Björklund kritiserade, drivs av Europas fackföreningar samt av den politiska vänstern i EU för att garantera att kapitalets frihet inte får gå före fackliga och mänskliga rättigheter.

Jan Björklund kritiserade även att Sverige har de högsta lägstalönerna inom EU. Han upprepade Liberalernas krav om sänkta löner för enkla jobb. Detta för att bland annat nyanlända lättare ska få chans till arbete.