SVAR: Den lägsta heltidslönen är enligt det centrala kollektivavtalet 20 120 kronor för en utbildad undersköterska med ett års sammanlagd anställning i yrket. Detta om man är anställd av en kommun eller landsting/region.  Har du en annan arbetsgivare kan andra summor gälla. Lönen ska vara individuell och differentierad och vid nyanställning ska lönen sättas med hänsyn tagen till lönestrukturen för motsvarande befattningar hos arbetsgiv­aren. Jag tycker det låter som att din lön är låg med hänsyn till din erfarenhet. Kontakta Kommunal lokalt för mer information. 

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal