Kommunal och motparten Almega Tjänsteförbunden har slutit ett nytt ettårigt avtal som berör omkring 3 800 anställda.

Avtalet följer därmed det så kallade märket på 2,2 procent. Lägstalöner och övriga ersättningar höjs också med 2,2 procent.

I övrigt är det inga villkorsförändringar.

– Det blev bara ett ettårigt avtal så vi spar våra yrkanden till nästa år, säger Kommunals ombudsman Lars Fischer.

Avtalet, som gäller från den 1 september till den 31 augusti 2017, har en individgaranti på 50 procent. Alla är därmed garanterade löneökning med lägst 241 kronor. Resterande pengar i potten fördelas individuellt.

Avtalet berör främst lokalvårdare i serviceentreprenadföretag. Men även en del vaktmästare och chaufförer går på avtalet.

Vi har sökt Almegas branschansvarige Marcus Lindström för en kommentar.