KA har kartlagt läget i 20 av 21 landsting/regioner genom att ringa Kommunals sektioner och avdelningsombudsmän. Av de 20 är 9 klara med förhandlingarna.

Som KA tidigare rapporterat har avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, tolkats olika. I avtalet finns en riktad satsning på undersköterskor där de får i snitt 500 kronor mer än övriga grupper, totalt 1020 kronor.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal: Frågan ska lösas lokalt

 

I fem landsting/regioner omfattas en majoritet av de anställda med undersköterskekompetens – undersköterskor, skötare, barnsköterskor och ambulanssjukvårdare. Det är landstingen Blekinge, Kalmar och Västerbotten samt regionerna Örebro och Halland.

I Region Jönköping får barnsköterskorna i snitt 1020 kronor, men skötarna och ambulanssjukvårdarna får i snitt 800 kronor. I Jämtland Härjedalen får barnsköterskorna och skötarna i snitt 800 kronor.

Norrbotten och Västernorrland ger skötarna inte några extra pengar alls utöver avtalets genomsnittliga ökningar på 520 kronor.

I avtalet står att den med undersköterskeutbildning och titeln undersköterska omfattas. Men det finns också en skrivning om att i verksamheter där titeln saknas avses anställda med likvärdiga arbetsuppgifter och undersköterskeexamen. Kommunal vid landstinget i Norrbotten är oenig med arbetsgivaren när det gäller skötarna.

– Det råder ingen tvekan om att skötarna ska med, de har tre år vård- och omsorgscollege och ett år till för skötare. Jag tycker att de har spetskompetens, säger sektionsordförande Marianne Engberg.

 

LÄS OCKSÅ: Protester när extra lönelyft uteblir

 

I Västernorrland är upprördheten stor. För drygt fem år sedan skar landstinget kraftigt ner verksamheten. Många sades upp och andra omplacerades, framför allt undersköterskor som nu arbetar i psykiatrin. Nu får de inte del av avtalets extrapengar för undersköterskor. Kommunal är kritiskt.

– Undersköterskor och skötare har samma utbildning. Det är omvårdnad i både den somatiska vården och i psykiatrin. Vi ser ingen skillnad, säger sektionsordförande Jan-Olov Lampinen.

Han ifrågasätter att tolkningen blir så olika runt om i landet.

– Det borde finnas större samförstånd. När man nu ser effekterna av det här så borde SKL och Kommunal diskutera det här. Man kan inte ha ett sånt här flummigt avtal, säger sektionsordförande Jan-Olov Lampinen.

Han påminner om att nästa års löner kommer att diskuteras redan i höst eftersom avtalet är treårigt.

I ett brev till landstingspolitikerna i Västernorrland lyfter Jan-Olov Lampinen Kommunals missnöje och ifrågasätter hur lönesättningen kommer att påverka arbetsmiljön, vårdens kvalitet och framtida rekryteringar.

Även bland de tio landsting/regioner där förhandlingarna inte slutförts är det oklart vilka som kommer att omfattas av extrapengarna. Det gäller landstingen Sörmland, Uppsala och Västmanland samt regionerna Gotland, Gävleborg och Skåne. Uppgifter från region Kronoberg saknas.

Region Halland har betalat ut den nya lönen i juni, landstinget i Kalmar län betalar ut den nya lönen i juli och september. Andra landsting/regioner betalar ut lönen senare under hösten.