Det säger Lena Byström, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

I Karlskrona är protesterna stora mot kommunens tolkning av Kommunals avtal med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. I avtalet finns en riktad satsning mot undersköterskor som får i snitt 500 kronor mer än övriga grupper, alltså i snitt 1020 kronor. I avtalet finns också en skrivning om att där titeln saknas avses anställda med likvärdiga arbetsuppgifter och undersköterskeexamen. Men trots det riskerar cirka 400 boendehandledare och personligaassistenter i Karlskrona att inte få del av extrapengarna.

Lena Byström är medveten om att det finns många titlar.

– Det pågår ett kartläggningsarbete i det lokala förhandlingsarbetet. Man kan inte gömma sig bakom titlar, man behöver titta på arbetsuppgifter och examen, säger Lena Byström.

I två av de landsting där förhandlingarna är klara får skötarna inte del av extra pengarna.

– Det var tydligt på första presskonferensen att det är en lokal förhandlingsfråga att få med skötarna. Vi yrkar på att skötarna ska med, sedan väljer arbetsgivarna att göra olika, säger Lena Byström.

I Landstinget Västernorrland har undersköterskor omplacerats till psykiatrin och får nu inte del av extrapengarna.

– Det är en lokal förhandling, säger Lena Byström.

Hon tycker att avtalet är tydligt, men att parterna nu har gjort ett förtydligande. Trots det ställer lokala företrädare krav på nya.

– I dagsläget är det inte på gång fler förtydliganden.

SKL har i flera avtalsrörelser strävat efter avtal med större lokal lönebildning. Lena Byström tycker inte att Kommunal gått SKL tillmötes.

När KA frågar hur Lena Byström ser på att många boendestödjare och skötare känner sig svikna vill hon inte svara och hänvisar till att hon klargjort detta innan intervjun.

KA i har i flera dagar sökt Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i samma fråga, men hon har inte varit nåbar.