Cirka 845 medlemmar arbetar i verksamheter med ideell prägel, som drivs av till exempel Bräcke diakoni, Frälsningsarmén och Stadsmissionen. Nu får de ett nytt ettårigt avtal med Arbetsgivaralliansen som gäller vård och omsorg.

Undersköterskesatsningen har ingen individgaranti som KFS-avtalet. Satsningen gäller dem som har undersköterskeexamen och utför undersköterskans arbetsuppgifter.

Avtalet har en skrivning om att lokala parter som är oense ska begära central konsultation, vilket betyder att de ska ta hjälp med tolkningen centralt.

Nytt är att arbetsgivaren ska verka för att erbjuda anställning på heltid.

– Det är ett första litet kliv mot heltid som norm, säger Kommunals ombudsman Lars-Sture Johansson.

Årlig bemanningskartläggning ska också genomföras av arbetsgivaren.

Lägstalönen för den som fyllt 19 år är lägst 18 620 kronor och när arbetsgivaren kräver utbildning blir den lägst 20 632 kronor.

Avtalet gäller från 1 april 2016 till 31 mars 2017.

I höst träffas också nya avtal för anställda i privata vårdföretag som omfattas av avtal med KFO samt Vårdföretagen.