Tidigare i år beslutade Göteborgs kommunfullmäktige om en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen och därmed få lättare att rekrytera personal. Nu har Katrin Skagert, lektor i arbetsvetenskap vid Borås högskola, fått nästan fyra miljoner kronor från Afa Försäkring för att följa, stödja och utvärdera arbetet med handlingsplanen.

– Vi ska titta på hur det går med handlingsplanen och hur verksamheterna kan implementera den, vad som händer om de inte kan det och hur man kommer runt de hinder som finns, så att man ändå kan få resultat, säger Katrin Skagert.

Handlingsplanen ska bland annat se till att det blir en mer hållbar bemanning och att den psykiska, fysiska och organisatoriska arbetsmiljön förbättras. Tanken är också att man ska jobba mer systematiskt med kompetensutveckling inom ergonomi och förflyttning och hur man kan utveckla teamarbeten för att undvika konflikter.

Handlingsplanen omfattar hela Göteborgs äldreomsorg, men forskningsprojektet ska följa hemtjänsten i de två stadsdelar med högst sjukfrånvaro, Östra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo. I de två stadsdelarna kommer det också att genomföras en pilotstudie med fysisk aktivitet på betald arbetstid.

– Det är viktigt att det går att få till praktiskt och att det inte är ett projekt som pågår ett år och sedan dör ut, utan att man tillsammans med chefer och medarbetare för in det här med fysisk aktivitet och hälsa som en ordinarie arbetsuppgift, säger Katrin Skagert.

Vad utmärker arbetsmiljön inom hemtjänsten?

Den är fysiskt tung men också organisatoriskt komplex. Det är en verksamhet som pågår dygnets alla timmar, i människors eget hem. Och människor lever hemma mycket längre med allt mer komplexa sjukdomar. Det är en jättestor förändring som har skett, när jag jobbade i hemtjänsten på 80-talet var det relativt friska personer man gick hem till men så är det inte i dag.

Katrin Skagert säger att målet med forskningsprojektet, som ska pågå i tre år, är att få till en mer socialt och ekonomiskt hållbar hemtjänst.

– Men också att vi lyckas bemanna äldreomsorgen så att folk tänker att det verkar vara ett kul jobb. Jag har mött så många engagerade medarbetare inom äldreomsorgen, på alla nivåer. Tänk om fler kunde få upp ögonen för hur fantastisk det kan vara.