Den 6 och den 13 september kommer skyddsombud att stå vid de större knutpunkterna för busstrafik i länet. Skyddsombuden ska uppmana förare att utnyttja sin rätt till paus, även om det har uppstått förseningar.

De förare som trots detta riskerar att inte få sin paus på 10 minuter uppmanas att skicka meddelandet ”rastfara” till trafikledningen.

Pausen ska inte tas bakom ratten utan i en lokal med möjlighet att gå på toaletten och koppla av.

– Busskörning i stressig miljö är många gånger en enorm anspänning för att undvika krockar med cyklar, gående och bilar när man manövrerar bussen genom staden. Samtidigt har man ansvar för att de resande ska ha en så komfortabel och trafiksäker resa som möjligt, säger Kenneth Lindberg.

Han tillägger att forskning visar att trötthet vid körning kan likställas med påverkan av alkohol och droger.

Kommunal är kritiskt till att bussarbetsgivarna planerar tjänster som de från början inser kommer att spricka på grund av tät trafik och annat som leder till förseningar. Det leder enligt förbundet till lojalitetskonflikter för förarna som många gånger pressas att avstå från paus av hänsyn till passagerare som inte vill bli sena.

Det finns även en tvist mellan Kommunal och bussarbetsgivarna om hur tjänstgöringstiden ska beräknas innan rätten till paus uppstår. Kommunal anser att det är all tjänstgöringstid. Arbetsgivarna anser att det i princip bara är tiden när föraren sitter i bussen med händerna på ratten som ska räknas som arbetstid som kvalificerar för paus.

Trots detta vill arbetsgivarna i årets avtalsförhandlingar, som inleds i augusti, få en mer flexibel regel som tillåter längre pass utan paus.

Bussförarnas manifestation två dagar i september genomförs vid alla bussföretag som kör kollektivtrafik i länet.

– Våra skyddsombud kommer att vara ute klockan 7-10 och 15-18 dessa dagar, då tror vi att faran är som störst att pauserna spricker, säger Kenneth Lindberg.

Skyddsombuden ska då också sprida flygblad för att informera om varför bussen kan bli försenad.

– Vi hoppas att passagerna har förståelse för detta. För vågar de låta sina barn åka med en trött bussförare, säger Kenneth Lindberg.