Avtalet gäller cirka 1 400 medlemmar som arbetar i privata kök, med arbetsgivare som Sodexo och Fazer.

Löneökningen motsvarar 2,2 procent. Alla ersättningar samt priset på kost höjs också med 2,2 procent.

Även avtalets lägstalöner höjs på samma sätt. Det betyder att heltidslönen för kvalificerade yrkesarbetare blir 21 188 kronor mer månad, för yrkesarbetare 20 261 kronor, för ungdomar från 19 år blir den 16 085 kronor, från 18 år blir den 14 735 kronor, från 17 år blir den 14 060 kronor och för dem under 17 år blir den 12 709 kronor.

Avtalet gäller från 1 september 2016 till 31 augusti 2017.