Det blir lättare att få jobb inom de flesta yrken, skriver Arbetsförmedlingen i sin rapport om jobbutsikterna det kommande året. Störst chans har de med högskoleutbildning, framför allt vårdpersonal som sjuksköterskor, och lärare. Men bristen på vårdpersonal och lärare gör att det också blir lättare för vårdbiträden, personliga assistenter, elevassistenter och barnskötare att få jobb än tidigare. Även undersköterskor och kockar har goda framtidsutsikter.

Också bussförare bedöms ha goda jobbutsikter både på kort och lång sikt.

Nytt för vårens rapport är att behandlingsassistenter har fått det lättare att få jobb. Det beror på den stora ökningen av asylsökande.

Ett område där det däremot väntas bli svårare att få jobb är inom naturbruket. Men djurskötarna kommer fortsatt ha goda chanser till jobb, framför allt de inom lantbruket.

Arbetsförmedlingen lyfter fram att en komplett gymnasieutbildning är grundläggande för chansen att få jobb.

– Vi ser en fortsatt hård konkurrens om jobben inom många av de yrken som inte kräver någon utbildning. Fullständiga gymnasiebetyg är helt enkelt en förutsättning för att ha goda möjligheter till jobb, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Svårast att få jobb är det inom kultur, media och design.

Bristen på arbetskraft inom offentlig sektor är stor. I intervjuer med offentliga arbetsgivare som Arbetsförmedlingen gjort våren 2016 uppgav 63 procent att de haft brist på arbetskraft det senaste halvåret. Det är en ökning med 13 procentenheter jämfört med året innan och är den högsta siffran som Arbetsförmedlingen någonsin uppmätt. Störst är problemen inom landstingen. Där uppgav nio av tio att de har haft brist på personal det senaste halvåret. Men den största ökningen av personalbrist upplever kommunerna, som nu har rekordhögt antal som har svårt att rekrytera. Mest anmärkningsvärd är utvecklingen inom vård och omsorg enligt rapporten – åtta av tio kommuner anger att de har brist på arbetskraft. Det är en dubblering på tre år.

Det är även stor brist på arbetskraft inom skola och barnomsorg. Arbetsförmedlingen bedömer att bristen på arbetskraft kommer fortsätta öka. Vård- och omsorgsprogrammet är ett av de yrkesförberedande gymnasieprogram där Arbetsförmedlingen bedömer att det finns mycket goda chanser till jobb efteråt, eftersom undersköterska kommer vara ett eftertraktat yrke även på längre sikt.