2011 inleddes Operation Fjord, ett samarbete mellan flera myndigheter för att komma åt fusk med assistansersättningen. Riktade kontroller gjordes av 26 assistansbolag. Det har till och med 2015 resulterat i att 64 personer har fällts för brott, skriver Försäkringskassan i en utvärdering av projektet. Det handlar bland annat om grova bidragsbrott, bedrägerier, bokföringsbrott och skattebrott. I åtta av bolagen pågår fortfarande polisutredningar. Oftast handlar brotten om en kombination av att man fejkat behovet av assistans och att assistenter enbart har arbetat på pappret. Såväl brukare som företrädare för bolagen och anställda finns bland de dömda.

– Den viktigaste lärdomen är att vi måste minska riskerna för felaktiga utbetalningar redan från början. Det är därför vi nu genomför en övergång till efterskottsutbetalningar av assistansersättning i höst. Vi stoppar nu också utbetalningarna till oseriösa anordnare, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

I utvärderingen konstaterar Försäkringskassan att uppföljningen av assistansen är svag, delvis eftersom det är en myndighet (Försäkringskassan) som betalar ut pengarna och en annan (Inspektionen för vård och omsorg) som granskar, men att det bara görs när det finns indikationer på att något är fel. Det i kombination med att det finns mycket pengar att hämta och att systemet i stor grad bygger på tillit, lockar till sig oseriösa aktörer.  

För att få stopp på fusket med assistansersättningen kommer Försäkringskassan genomföra ett antal åtgärder. Bland annat kommer elektronisk tidrapportering införas, kvalitetsuppföljningen vid tvåårsomprövningarna bli bättre och man ska agera tidigare när det finns tecken på brister i redovisningen. Försäkringskassan behöver även öka sin kompetens i företagsekonomi, följa utvecklingen på assistansmarknaden bättre och bli snabbare på att stoppa utbetalningar av ersättning vid misstanke om fusk.

– Det är otroligt viktigt att skattepengarna går till det de ska, nämligen att ge människor som lever med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett liv på samma villkor som alla andra, säger Ann-Marie Begler i pressmeddelandet.