LÄS OCKSÅ: Elva frågor och svar om arbetskläder

 

SVAR: Arbetsgivaren har ansvar för hela processen för hantering av arbetskläder: tvätt, transport och förvaring. Detta ska göras så att arbetskläderna inte riskerar att sprida smitta och hur det ska gå till är upp till respektive arbetsgivare.

Arbetskläderna ska enbart användas på arbetet, men om detta bedrivs på flera platser får de även bäras vid färd mellan arbetsställena. Undantaget är personlig assistans där man arbetar i enskilt boende.

Kommunals uppfattning är att arbetsgivaren även ska tillhandahålla arbetskläder utifrån arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och vi har drivit denna fråga i ett antal ärenden. Efter en dom i kammarrätten förra året fick Kommunal rätt i att det är arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla arbetskläder. Denna dom har dock överklagats av motparten och frågan är nu uppe för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.

Ann Georgsson,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström