SVAR: Dina frågor är mycket viktiga! Vi ser hur andelen visstidsanställda bara ökar inom vissa verksamheter. Förutom allt du beskriver innebär det också att den ordinarie personalen måste handleda och introducera många nya arbetskamrater i uppgifterna.  Med en hög personalomsättning skapas oro för arbetstag­arna.

Vem som följer upp beslut­ade visioner är svårt att svara på, det beror på vem som beslutat om dem. Kommunal anser att arbetet inom vård och omsorg är komplext och att alla som arbetar på området därför behöver ha lämplig vård- och omsorgsutbildning. För närvarande utreds exempelvis frågan om legitimation för undersköterskor. 

Som facklig fråga handlar det ytterst om arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ansvar för att arbetsmiljön inte skapar ohälsa och dessa regleringar finns i arbetsmiljölagen. Här ska våra skyddsombud se till att det förebyggande arbetet fungerar. Eftersom din arbetsgivare är en kommun förutsätter jag att dessa frågor även diskuteras på central nivå i kommunen. Ta kontakt med ditt skyddsombud för mer information om hur man resonerar hos din arbetsgiv­are.

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal