SVAR: Det beror på vem som är din arbetsgivare och om det finns något lokalt avtal med arbetsgivaren, som gäller fackligt arbete och fackliga kurser. 

Kommunal lokalt brukar teckna avtal med arbetsgiv­aren, avtal som exempelvis innehåller antalet timmar som Kommunal kan använda till fackligt arbete och hur många av dessa timmar som arbetsgivaren betalar. Avtal kan också handla om vilka kurser arbetsplatsombud får gå och vilka av dessa kurser som är med lön.  Om Kommunal anordnar kurser som arbetsgivaren inte ersätter med lön ersätter Kommunal förlorad arbetsförtjänst. Finns inget avtal som reglerar dessa frågor gäller förtroendemannalagen.

Annica Jansson,
ombudsman på Kommunal