SVAR: När man ser olika räkneexempel är det viktigt att komma ihåg att de är just exempel, så det är alltid viktigt att ta reda på vad som gäller för just en själv med de egna förutsättningarna.

Lever jag ensam eller bor jag tillsammans med någon? Vad händer i så fall om jag blir ensam? Har jag något sparat kapital eller sommarstuga? Hur hög är min bostadskostnad? Med mera.

Beräkningarna som är gjorda förutsätter ofta rätt till delar av garantipension och fullt bostadstillägg, vilket motsvarar en bostadskostnad. Dessa ersättningar kan man få först från och med 65 år. För ensamstående är maximal bostadskostnad 5 000 kronor och för sammanboende 2 500 kronor. Det innebär att jag själv måste stå för den eventuellt överskjutande delen om jag har en högre bostadskostnad.

Fördelarna med att arbeta fram till 65 eller längre är att man under fler år får en  lön att leva på, till skillnad mot en troligen betydligt lägre pension. Detta även om ett mer varaktigt arbete inte bygger på den totala nettopensionen så mycket för vissa personr.

Vad gäller att du arbetar en massa obetald övertid bör du ta kontakt med ditt lokala fack. Att arbeta övertid utan att  få betalt för det är inte acceptabelt i något av Kommunals olika löneavtal.

Anne-Maria Carlsgård,
ombudsman på Kommunal