SVAR: Utifrån dina uppgift­er går det inte att svara på om du kommer bli avstängd från a-kassan eller inte. Dels beror det på om du sade upp dig själv eller blev avskedad. Oavsett vilket, finns en risk att du stängs av från a-kassan i 45 ersättningsdagar. Dels behöver vi veta mer om vad konflikten handlade om. A-kassan begär in synpunkter från dig och din arbetsgivare och om facket varit inblandat kan de också ge sin syn på saken.

Om du sade upp dig själv behövs en giltig anledning för att inte bli avstängd. Har du utsatts för kränkande särbehandling kan det vara ett skäl att inte bli avstängd. Blev du avskedad prövar vi om du skilts från ditt arbete på grund av otillbörligt uppförande. Du ska alltså ha orsakat att du blev av med jobbet och det ska nå upp till en viss grovhet. Det kan då handla om onykterhet i arbetet, upprepad sen ankomst, frånvaro utan giltighet och vägran att följa arbetsledningens anvisning

Theodor Berleen Danå,
försäkringsspecialist på Kommunal