Det nya avtalet med Almega Tjänsteförbunden för Hemservice har ytterligare en individgaranti. Den faller ut om fack och arbetsgivare inte enats lokalt den 1 december 2016. Då garanteras ytterligare en lönehöjning med 117 kronor räknat på heltid. Det betyder att den som får en sen löneökning får en garanterad höjning på totalt 350 kronor räknat på heltid.

Även lägstalönen höjs med 466 kronor och blir då på heltid 20 072 kronor.

– Det gör att lägstalönen höjs lite mer än 2,2 procent, säger Kommunals ombudsman Lars Fischer.

Även ersättningar och tillägg höjs med 2,2 procent.

Inom hemservice är deltidstjänster vanliga. Men någon rätt till heltid finns inte i det nya avtalet.

– Heltid är alltid prioriterat, medlemmarna behöver högre sysselsättningsgrader så att de kan leva på sin lön, säger Lars Fischer.

Hans bedömning är att det är lättare att arbeta med den frågan om avtalet inte är ettårigt som det här, utan sträcker sig över fler år.

Avtalet mellan Kommunal och Almega Tjänsteförbunden för Hemservice gäller från 1 oktober 2016 till den 30 september 2017.

Kommunal har cirka 1 000 medlemmar som arbetar i rut-branschen där det finns två avtal. Det andra avtalet är tecknat med KFO och det avtalet kan bli klart i juli.