– Lönerna höjs med 2,2 procent, säger Kommunals ombudsman Annica Nordström Sjödin.

Avtalen med Almega Tjänsteföretagen är banarbetare vid travbanor, hästskötare och övrig personal hos trav- och galopptränare samt ridinstruktörer/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag. Samtliga avtal innehåller tariffer, men avtalet för banarbetare har både tariff med en generell ökning samt en individuell ökning.

För anställda hos tränare blir den genomsnittliga ökningen 504 kronor, vid ridskolor 518 kronor och vid travbanor 531 kronor.

Minimilönerna höjs med 2,2 procent i för samtliga. Övriga tillägg och ersättningar höjs med 2,2 procent.

När det gäller banarbetare tas tabellen för minimilöner bort ur avtalet den 1 juli 2017 och ersätts med en lägstalön.

–  Det här avtalet har två system, det finns en minimilöntabell i tariff och en individuell del, det är bättre att gå in på lägstalön och förhandla fram ett krontal som gäller som löneökning, säger Annica Nordström Sjödin.

Detta kommer parterna diskutera under hösten.

Samtliga tre avtal gäller från 1 juni 2016 till 30 juni 2017.

Kommunal har cirka 1100 medlemmar som arbetar på företag i hästbranschen som har avtal med Almega Tjänsteföretagen. Det finns också medlemmar som är hästskötare på stuterier med de företagen har avtal med SLA, Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet.