SVAR: Det finns ingen lista över orsaker som skäl för avsked, men viss vägledning kan man få genom att läsa domar från till exempel Arbetsdomstolen. 

Stöld, hot och våld på arbetsplatsen är vanliga orsaker till avsked, men det finns fler än dessa.

Maria Hansson, 
ombudsman på Kommunal