SVAR: Det som styr är arbetsgivarens arbetsledningsrätt, så om verksamheten har behov av skiftarbete får du acceptera det. Enligt medbestämmandelagen har dock arbetsgivaren en skyldighet att förhandla verksamhetsförändringar som får konsekvenser för arbetstagare. Denna förhandling ska ske med företrädare för din fackliga organisation. Kontakta ditt lokala fack om detta.

Lars-Sture Johansson,
ombudsman på Kommunal