SVAR: Eftersom du antagligen är utredd och färdigrehabiliterad kan alla inblandade konstatera vilken arbetsförmåga du har kvar. I ett sådant sammanhang blir det också tydligt om en anställd inte kan arbeta kvar i det arbete han/hon hade före sjukskrivningen. Här ska det klargöras att arbetet inte kan utföras även om arbetstagaren får hjälpmedel. Arbetsgivaren är då skyldig att se efter om det finns något ledigt arbete som arbetstagaren kan utföra. Finns inget sådant som passar är det svårt att ställa ytterligare krav på arbetsgiv­aren och detta kan alltså leda till en uppsägning.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal