SVAR: När det gäller schemaläggning är det ytterst arbetsgivarens ansvar att se till att det fungerar. Det är många faktorer man ska ta hänsyn till när man gör ett schema. Exempelvis ska alla få den dygns- och veckovila man har rätt till. Schemat ska också vara utformat så att det inte skapar ohälsa och så att det finns tillräckligt med återhämtningstid. Vad jag förstår tillämpar ni årsarbetstid på din arbetsplats. Sådan arbetstid är inte reglerad i det centrala avtalet utan bör finnas i ett lokalt avtal. Kontakta Kommunal lokalt, så att de kan hjälpa er vidare!

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal