SVAR: Jag är osäker på om din fråga gäller enbart anställningstid eller anställningstid kopplad till exempelvis lön. I det centrala avtalet har parterna gjort förändringar med anledning av ändringar i las, för att arbetstagare snabbare ska få en tillsvid­areanställning. För dig gäller, att från 1986 och fram tills du blev tillsvidareanställd ska alla dagar du varit anställd hos arbetsgivaren räknas som anställningstid. Från det datum du blev tillsvidare­anställd räknas också alla dagar du varit anställd in i en total anställningstid.

Du skriver att Kommunal lokalt inte känns vid det undertecknade avtalet. Kan det finnas något lokalt avtal som  inneburit den förändring du beskriver? Det händer att avtal får retroaktiv verkan, men att det skulle påverka något 20 år tillbaka i tiden är synnerligen märkligt. Rör det sig om ett lokalt tecknat avtal är det lokalt, som frågor kan besvaras.  

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal