SVAR: Det är svårt att uttala sig specifikt om möjligheterna i ditt fall, men din situation verkar passa in på många som arbetat länge med tunga arbetsuppgifter. 

Man förväntas söka och ta annat arbete om det man har inte fungerar med sjukdomsbesvären.  Sedan år 2008 gäller en strikt medicinsk bedömning, vilket gör att betydligt färre uppfyller kraven numera. För sjukersättning krävs nu att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt i alla arbeten, även till exempel Samhall, och att alla rehabiliteringsmöjligheter bedöms vara uttömda.

Det viktigaste vid prövning om rätt till sjukersättning är ett tydligt läkarutlåtande som beskriver besvären, varför de sätter ned arbetsförmågan i alla arbeten under all överskådlig framtid och varför rehabilitering bedöms uttömd. Utredning från exempelvis Arbetsförmedlingen är också värdefull.

Mot bakgrund av detta kommer fler människor att fortsätta vara sjukskrivna i stället för att få förtidspension och nuvarande regering har inte uttryckt planer på en förändring av reglerna. Men du kanske skulle kunna beviljas sjukpenning för dina besvär. Första 180 dagarna med sjukskrivning jämförs man mot sitt ordinarie arbete och därefter mot alla ”normalt förekommande arbeten”. 

Får du ett negativt beslut från Försäkringskassan kan du som medlem i facket få kostnadsfri juridisk hjälp med att överklaga beslutet. Du vänder dig till ditt lokala fack och inför ett eventuellt överklagande beviljas rättshjälp om förbundet bedömer att det finns en rimlig möjlighet att vinna framgång i ärendet.

Magnus Eriksson,
förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd