SVAR PÅ FRÅGA 1: Enligt avtalet för år 2015 är lägstalön­en 19 605 kronor för dem som fyllt 18 år. Varje år sker en lokal löneöversyn, där det centralt framförhandlade löneutrymmet per anställd ska fördelas. 

Peter Larsson,
ombudsman på Kommunal

 

SVAR PÅ FRÅGA 2: Du har helt rätt i att du får en låg månadsinkomst från a-kassan. Men vi har inte lagstöd att ta hänsyn till det när vi beräknar din ersättning, utan måste basera den på din tidigare inkomst.  Säsongsarbetare utan annat jobb under vintern får ganska snabbt en låg ersättning, eftersom a-kassan beräknas på tolv månader även om du inte jobbat hela året. När de 300 ersättningsdagarna tar slut och du fortfarande är arbetslös prövar vi om du har rätt till en ny period. 

Det finns två sätt att räkna ut din ersättning per dag. Vi räknar på båda alternativen och väljer det som är bäst för dig. Det första alternativet är att låta din nya ersättning grunda sig på hur mycket du arbetat under en ramtid om tolv månader. Det andra alternativet är att du behåller samma daglön som tidigare, men att ersättningsnivån sänks till 65 procent.

Eftersom halva ramtiden består av arbetslös tid i det första alternativet ger 65 procent av den gamla ersättningen oftast högre ersättning per dag. Vi får räkna på 65 procent två gånger i rad. Om du fortfarande är arbetslös därefter måste vi räkna på vad du faktiskt fått för lön under tolv månader, vilket ofta leder till en stor sänkning i ersättningen från a-kassan.

Vad existensminimum eller en skälig levnadsnivå är kan din kommun svara på eftersom de betalar ut försörjningsstöd.

Theodor Berleen Danå,
försäkringsspecialist på Kommunals a-kassa

Illustration: Kristin Lidström