SVAR: Generellt är det alltid svårt att säga hur en minskad inkomst påverkar den framtida pensionen. Men det spelar ingen roll på vilket sätt du minskar din arbetstid, färre dagar i veckan eller kortare arbetstid per dag.  Det är inkomsten som pensionen beräknas utifrån.

Jag tycker du bör ta kontakt med Pensionsmyndigheten antingen via telefon 0771-776 776  eller genom att gå in på deras hemsida: www.pensionsmyndigheten.se.

På hemsidan kan du göra en prognos om hur en minskad inkomst påverkar din framtida pension. Du kan också göra en prognos om hur din tjänstepension påverkas.

Anne-Maria Carlsgård, 
ombudsman på Kommunal