SVAR: Ditt schema ska ha ett bestämt klockslag där beräkningarna för dygnsvilan startar. Om det inte framgår av ditt schema får du fråga den som ansvarar för förläggningen av arbetstiden. Klockslaget kan ligga när som helst under ett dygn, men får inte ”flytta på sig” under schemaperidoden. När du fått reda på klockslaget vet du när ditt schemadygn börjar och slutar. 

Eftersom du arbetar natt med jour har du din dygnsledighet på dagen. Enligt arbetstidslagen är dygnsvilan elva timmar, men i flera av de centrala kollektivavtal som förbundet tecknar kan dygnsvilan vara nio timmar. För att kontrollera att ditt schema inte bryter mot lag eller avtal kontaktar du ditt lokala Kommunal. De ska ha godkänt schemat innan ni på arbetsplatsen började använda det.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström