SVAR: När en person som går på bilaga J för jourpersonal på natten gör ett extrapass, är ersättningen densamma som enligt bilaga J för ett ordinarie arbetspass. Det vill säga att halva tiden är lön och halva tiden är jourersättning. Lönedelen är övertid eller mertid beroende på arbetstagarens sysselsättningsgrad.  Jourersättningen kan också bli högre om antalet jourtimmar överstiger 50 under kalendermånaden och beroende på vilken veckodag som extrapasset utförs på. Ersättning för ob är densamma som under ett ordinarie jourpass.

Ameli Andersson, 
ombudsman på Kommunal