SVAR: Om du kontaktar ditt lokala Kommunal kan de hjälpa dig med att hitta någon i organisationen som pratar tyska.

Det är lite oklart för mig vad du menar med ”sparkskydd”. En arbetsgivare kan inte säga upp en arbetstag­are för att personen är äldre och det kan man nog inte göra i Tyskland heller. Det skulle förmodligen bryta mot diskrimineringslagen. Jag föreslår att du skriver ned dina frågor på tyska och beger dig till ditt lokala Kommunal, som får hjälpa dig vidare. 

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal