SVAR: När man varit anställd som vikarie och/eller korttidsanställd i sammanlagt ett år  har man tjänat in ett så kallat företräde hos sin arbetsgivare. Blir det då en ledig tjänst hos arbetsgivaren och det finns arbetstagare med företrädesrätt, ska denna erbjudas det lediga arbetet. 

Du verkar ha arbetat under en väldigt lång tid med olika korta anställningar. Kanske är det så att du passerat de tidsgränser som finns för att bli konverterad, det vill säga att din anställning per automatik övergår i en tillsvidareanställning. Frågan är vem som är din arbetsgivare, hur många lasdagar du totalt har etcetera. Jag råder dig att vända dig till Kommunal där du bor för hjälp med att reda ut det hela.

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal