SVAR: Jag ska försöka uttrycka mig tydligare än i mitt förra svar. Frågor till Fråga facket besvaras av ombudsmän på förbundskontoret och mitt svar utgick alltså från det centrala kollektivavtalet och inget annat. 

Sjuksköterskor och undersköterskor går på samma centrala kollektivavtal,  som allmänt kallas AB. Ersättningarna för arbete på obekväm tid är enligt AB lika stora, oavsett vad någon är anställd som. Men förbundet vet att det förekommer lokala överenskommelser om särskilda ersättningar till främst sjuksköterskor. På ett fåtal ställen får också undersköterskor mer pengar än vad som är avtalat i AB. Kommunal lokalt arbetar ständigt med att få bort orättvisor och förbättra villkoren för medlemmarna, i synnerhet när arbetsgivaren gör skillnad på yrkesgrupper som arbetar tillsammans.

Tillägget jag beskrev i mitt förra svar är ett förhöjt ob-tillägg på helgnätter. Tillägget förhandlades fram i det centrala avtalet efter att medlemmar skrivit avtalsförslag.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal