SVAR: Flexpension eller någon annan variant på delpension finns inte i pensionsavtalet för Sveriges Kommuner och Landsting. Däremot finns möjlighet att få särskild avtalspension, vilket din fru kan komma överens med arbets­givaren om.

Be din fru ta kontakt med de lokala företrädarna för Kommunal för att ta reda på vad som gäller på hennes arbetsplats.

Anne-Maria Carlsgård,
ombudsman på Kommunal