Jag har haft äran att få arbeta fackligt under en tid. Under denna period har jag lyckats få en helhetsbild av hur det är att stå på andra sidan.

Jag har upplevt de flesta aspekter ur ett arbetsliv. Från havet av skriftliga varningar, varsel om uppsägningar, avsked och avstängningar med eller utan lön, till en hel del fackliga segrar. Kraften vi får tillsammans om vi strävar mot samma mål har fått mig att se framtiden ur en positiv synvinkel. 

Jag kommer förmodligen aldrig träffa så starka människor igen. Människor som, trots brister i arbetsmiljön, gör jobbet. För sina brukare och för sina kollegor. Det är svårt att inte bli stolt. Det är svårt att inte bli än mer motiverad till att försöka göra det bättre för alla vardagshjältar.  Dessa människor arbetar dagar, kvällar, nätter och helger samt delade turer och får ibland kliva på ett pass, trots att denne har semester. De gör det för att de gör sitt jobb. De gör det för att de tycker om sina kollegor. De gör det för att de är professionella. Allt låter vackert och upplyftande. Och det är det. Men det ligger också en svag dimma av skam över det. 

Föreställ er att ni, trots denna professionalitet, trots alla brister gällande planering och arbetsledning, även kan lägga på faktorer som: nekad semester, kränkningar, hindrande av skyddsombud, hot om skriftliga varningar, ingen eller bristfällig återkoppling av tillbud och arbetsskador samt okunskap gällande löpande skyddstid. Det är så det ser ut. Och det är en skam.

Jag har ofta ställt mig frågan varför? Vad är det som arbetsgivare vill uppnå? Antalet sjukskrivna skjuter i höjden och det, om något, är kostsamt för en arbetsgivare. Arbetsgivarna måste börja ta arbetsmiljön på allvar. Vi måste kräva att de tar arbetsmiljön på allvar.

De måste sluta se individer som siffror i en hjärtlös budget som enbart skapar den ena nödlösningen efter den andra. Det är nämligen de perfekta ingredienserna för kaos.

Genom handlingsplaner och god kommunikation kan man genom arbetsmiljölagen nå långt. Dåtidens industrilag som genom starkt fackligt arbete i dag kan kallas för allas vår arbetsmiljölag är tillämplig i alla slags arbeten. Det är nu dags att vi ställer kraven. Och att arbetsgivarna tar lagen på allvar och börjar lyssna. Tillsammans är vi starka och vi slutar aldrig kämpa för vår rätt till en dräglig arbetsmiljö. 

 

Jacob Czitrom

Jacob Czitrom

Yrke: Fritidsledare på ungdomsboende för ensamkommande flyktingbarn och facklig företrädare på arbetsplatsen.
Bor: Köping.
Så märks sommaren på mitt jobb: Större möjligheter till uteaktiviteter med grabbarna.