Hur mycket får man egentligen jobba och vad händer om man blir sjuk på sommarjobbet? När man ger sig ut på arbetsmarknaden för första gången kan man ställas inför många kluriga frågor. För att uppmärksamma unga om deras rättigheter ute på arbetsplatserna och uppmana dem att larma om brister i arbetsvillkoren genomför LO en stor uppsökarkampanj. Förutom dagtid genomförs också kvälls- och helguppsökerier för att kunna täcka in så många sommarjobbare som möjligt. Det är framförallt andra ungdomar – utbildade av LO – som söker upp dem som är nya på jobbet. I år är det sammanlagt 41 personer från 10 olika förbund som kommer att medverka under kampanjen.

Den vanligaste fallgropen för sommarjobbarna är att de inte fått något skriftligt anställningsbevis berättar Petrus Eriksson på LO-distriktet i Stockholms län. 

– Ett anställningsbevis är tryggheten för många som annars skulle bli lurade på timmar, lön eller försäkringar. Utan ett anställningsbevis så står du utan skydd om något skulle hända eller om arbetsgivaren plötsligt skulle ändra dina anställningsförhållanden.

Kampanjen, som genomförs för 21 gången, pågår under veckorna 27-31 i Stockholmsdistriktet och åtminstone under en vecka i övriga distrikt. LO:s hjälptelefon på 020-56 00 56 som kommer att marknadsföras under kampanjen håller däremot öppet hela sommaren och är gratis att använda.