Efter vinterns skandaler beslutade Kommunal att inrätta en funktion för så kallad visselblåsning, där man kan larma anonymt om missförhållanden. Den sjösattes den 15 maj. En månad senare har ett tiotal ärenden kommit in. Ett av dem ska utredas vidare.

Jag är alldeles förvånad faktiskt, säger Lena Andersson, enhetschef på Kommunals administrativa enhet, om att så få tips har kommit in.

Det fall som ska utredas vidare är inte av någon allvarlig karaktär, enligt Lena Andersson. Hon vill inte gå in på detaljer, men säger att det rör sig om ”dubbla stolar”.

De övriga tips som kommit in har inte rört missförhållanden inom Kommunal, utan saker som hänt ute på arbetsplatserna, där det är facklig hjälp som behövs. I de fall som det har gått att utläsa vilken avdelning det rör sig om har tipsen skickats vidare till avdelningarna. 

Kommunals visselblåsarfunktion riktar sig i första hand till anställda och förtroendevalda, men även medlemmar och allmänhet kan tipsa. Här finns information om och länk till Kommunals visselblåsarfunktion.